Loterijní zákon- Fakta

Jak provozovat společnou síť a současně dodržovat zákony

Loterijní zákon- Fakta

Příspěvekod Kalibr » 05 led 2017 (čtv), 10:40

Ministerstvo Financí připravilo návrh nového zákona o hazardních hrách, který obsahuje následující paragrafy:

§ 82

Blokace nepovolených internetových her

(1) Poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky jsou povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám zařazeným do seznamu nepovolených internetových her.

(2) Pro účely hazardních her se internetovou stránkou s nepovolenými internetovými hrami rozumí zejména internetová stránka, jež je využívána k provozování nepovolené internetové hry, jež se zaměřuje a cílí svými aktivitami na český trh či prostředí.

(3) Povinnost podle odstavce 1 jsou poskytovatelé připojení k internetu splnit ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami.

§ 84
Seznam nepovolených internetových her

(1) Seznam nepovolených internetových her vede a o zápisu do něj rozhoduje z moci úřední ministerstvo.

(2) Seznam obsahuje

a) adresu internetové stránky využívané k provozování nepovolené internetové hry, a

b) jedinečný identifikátor účtu používaného v souvislosti s nepovolenou internetovou hrou.

(3) Ministerstvo provede neprodleně výmaz internetových stránek nebo platebního účtu ze seznamu nepovolených internetových her, pominou-li důvody pro jejich zápis do tohoto seznamu.

(4) Seznam nepovolených internetových her je zveřejňován ministerstvem v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Uživatelský avatar
Kalibr
Předseda sdružení
Předseda sdružení
 
Příspěvky: 1947
Registrován: 03 kvě 2004 (pon), 16:31
Bydliště: Žešov 117

Re: Loterijní zákon- Fakta

Příspěvekod Kalibr » 05 led 2017 (čtv), 10:40

"Ministr financí Andrej Babiš na jednání Senátu nechyběl a jak předseda Ivan Bartoš trefně poznamenal, jednání si "pohlídal". V rámci rozpravy mezi jinými popsal přesný harmonogram, jak přesně by měla blokace nepovolených hazardních internetových stránek probíhat v praxi:
1. prosince 2016 pracovníci ministerstva vyhledají internetovou stránku, která obsahuje hazardní hry, ačkoli provozovatel nemá potřebné povolení, zašlou informační dopis. Například najdou internetovou stránku http://www.sázej.gi (to znamená stránka provozovaná z Gibraltaru). Pracovníci ministerstva v registru provozovatelů ověří, zda provozovatel požádal o udělení povolení k provozování hazardní hry na internetové stránce http://www.sázej.gi. Při posouzení internetové stránky se pracovníci ministerstva zaměří na to, zda je záměrem internetové stránky nabízet hazardní hry českým spotřebitelům. To bude typický případ, kdy internetová stránka v českém jazyce, k hraní je využívána česká měna, nebo je propagována v českých médiích, nebo za pomoci známých českých osobností. Pokud se internetová stránka http://www.sázej.gi obsahující hazardní hru zaměřuje na české spotřebitele, její provozovatel nedisponuje povoláním k provozování hazardní hry nebo řízení o jeho vydání neprobíhá, bude ihned po tomto zjištění zaslán informační dopis provozovateli internetových stránek, který ho informuje o tom, že dle nového zákona o hazardních hrách je třeba zpřístupnit obsah těchto internetových stránek pro české spotřebitele nebo legalizace obsahu internetové stránky, tím, že podá žádost o povolení provozovat hazardní hry prostřednictvím internetu. Takže to proběhne 1. prosince 2016.
1. ledna 2017 nabývá účinnosti nový zákon o hazardních hrách.

2. ledna 2017 zasílá ministerstvo financí oznámení o zahájení správního řízení o blokaci. Pokud provozovatel internetových stránek http://www.sázej.gi na informační dopis nebude reagovat, to znamená, neznepřístupní tyto internetové stránky pro české spotřebitele, ani nepožádá o udělení povolení k provozování hazardní hry prostřednictvím internetu, nejpozději první pracovní den následující po nabytí účinnosti zákona o hazardních hrách, tj. 1. ledna 2017, zašle ministerstvo oznámení o zahájení správního řízení prostřednictvím veřejné vyhlášky. Vyhláška se fyzicky vyvěsí na úřední desce ministerstva financí a ve stejný den bude vyvěšena i elektronicky. Pokud bude známé místo pobytu nebo sídlo provozovatele internetových stránek, bude navíc o zahájení správního řízení informován elektronicky nebo písemnou poštou. Součástí oznámení o zahájení správního řízení je také výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí, které ministerstvo řádně odůvodní. Délka lhůty k vyjádření bude 5 kalendářních dnů.

17. ledna 2017 je doručeno oznámení o zahájení správního řízení o blokaci a správní řízení je tímto zahájeno. Při doručování veřejnou vyhláškou je oznámení o zahájení správního řízení považováno za doručené 15 dnů po vyvěšení oznámení na úřední desku.

23. ledna 2017 – uplynutí lhůty k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Konec lhůty vyjádření připadne na neděli, a lhůta je tak posunuta na první pracovní den.

24. ledna 2017 je vydáno rozhodnutí o zápisu na seznam nepovolených internetových her. Ministerstvo vydá rozhodnutí o zápisu na seznam nepovolených internetových her, které řádně odůvodní, uvede, v čem vidí rozpor se zákonem o hazardních hrách. Při doručování veřejnou vyhláškou je rozhodnutí považováno za doručené 15 dnů po vyvěšení oznámení na úřední desku, tj. 8. února 2017. Dalších 15 dnů má provozovatel internetových stránek http://www.sázej.gi k podání odvolání k rozkladu.

23. února 2017 rozhodnutí o zápisu na seznam nepovolených internetových her nabývá právní moci. Tímto dnem je internetová stránka obsahující nelegální hazardní hry zaměřené na české spotřebitele zapsána na seznam. Tento seznam bude zveřejněn na internetových stránkách ministerstva financí.

10. března 2017 dochází nejpozději k blokaci internetových stránek. Od tohoto dne jsou poskytovatelé internetu na území ČR povinni provést takové kroky, které zabrání přístupu na nepovolené internetové stránky českým spotřebitelům. Způsob blokace internetových stránek závisí na výběru poskytovatele internetu. Nejčastějšími používanými způsoby jsou blokace pomocí DNS serveru. To znamená blokace IP adres. Nebo zřízení firewallu, monitorující provoz na aplikační vrstvě. Očekává se, že naprostá většina nelegálně provozovaných hazardních her na internetu bude provozována ze zemí mimo EU. Její provozovatelé budou nekontaktní. Proces blokace internetových stránek bude tak v této fázi ukončen.

Mezi 8. 2. 2017 a 23. 2. 2017 – lhůta k podání odvolání k rozkladu. Než dojde k blokaci internetových stránek, má provozovatel internetové stránky http://www.sázej.gi 15 dní od doručení rozhodnutí na to, aby zaslal ministerstvu financí odvolání, resp. rozklad, kterým se bude zabývat rozkladová komise nezávislých odborníků. Ministerstvo předá rozkladové komisi spis bez odkladu ihned poté, co obdrží odvolání. V době rozhodování o odvolání rozkladu se odkládá účinek rozhodnutí o zápisu na seznam nepovolených internetových her, tedy internetová stránka http://www.sázej.gi není zapsána na seznam.

2. března 2017 je vydáno rozhodnutí o odvolání rozkladu. Délka rozhodování rozkladové komise závisí na složitosti daného případu. Lze předpokládat, že v případě posouzení rozhodnutí o zápise na seznam nepovolených internetových her bude rozhodnutí vydáno v délce 7 kalendářních dnů. Protože je především o posouzení, zda provozovatel internetové stránky http://www.sázej.gi disponuje platným povolením k provozování hazardních her, zda tato internetová stránka obsahuje hazardní hru, která cílí na české spotřebitele. V případě, že rozkladová komise složená z odborníků v oboru dospěje k názoru, že provozování hazardních her na internetové stránce http://www.sázej.gi probíhá v rozporu se zákonem o hazardních hrách, ministr financí rozhodnutím potvrdí rozhodnutí o zápise na seznam nepovolených internetových her a stránka http://www.sázej.gi bude zapsána na seznam.

17.3.2017 – rozhodnutí o odvolání nabývá právní moci a stránka http://www.sázej.gi je zapsána na seznam. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem doručení, tj. 15 dnů po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce. Tímto dnem je internetová stránka http://www.sázej.gi zapsána na seznam nepovolených internetových her.
Nejpozději do 1. dubna 2017 jsou poskytovatelé připojení k internetu na území ČR povinni zamezit přístupu internetové stránce. Jejich náklad je řádově v tisících korun, takže žádné miliardy, jak zase někdo si vymýšlí. I v případě, že rozkladová komise a ministr financí potvrdí rozhodnutí o zápise internetové stránky http://www.sázej.gi na seznam nepovolených internetových her, má provozovatel internetové stránky možnost dalšího postupu. Po vydání rozhodnutí o odvolání rozkladu se může obrátit na správní soud se žalobou proti rozhodnutí správního orgánu a návrhem na vydání usnesení o odložení zápisu na seznam nepovolených internetových her do doby vydání soudního rozhodnutí. Pokud soud navíc dospěje k tomu, že rozhodnutí ministerstva o zápisu internetové stránky http://www.sázej.gi na seznam nepovolených internetových her bylo nezákonné, nikdy k zápisu nedojde a provozovatel internetové stránky http://www.sázej.gi má možnost požadovat náhradu škody za nezákonné rozhodnutí správního orgánu.
Celková délka procesu blokace internetových stránek. Proces blokace je ukončen dnem, kdy je poskytovatel internetu na území ČR povinen zabránit přístupu na nepovolené internetové stránky českým spotřebitelům. Pokud provozovatel internetové stránky nepodá proti rozhodnutí ministerstva odvolání, rozklad, měl by proces blokace internetové stránky tohoto webu trvat přibližně od 1. ledna 2017 do 10. března 2017, tj. 68 dnů. Pokud provozovatel internetové stránky podá odvolání, rozklad, měl by proces blokace internetové stránky trvat přibližně od 1. ledna 2017 do 1. dubna 2017, tj. 90 dnů. V případě, že budou objeveny internetové stránky nabízející hazardní hry českým spotřebitelům bez příslušného povolení po nabytí účinného zákona o hazardních hrách, proces blokace internetové stránky se prodlouží o 10 kalendářních dnů, tj. lhůtu poskytnutou provozovateli internetových stránek k nápravě, která bude uvedena ve vytýkacím dopise.

"Takhle kuchařka je na webu," dodal Andrej Babiš a pokračoval: "Znovu opakuji, pokud někdo tvrdí, že my chceme omezovat internet, tak je to lež. Je to lež! My chceme jenom omezit někoho, kdo u nás nelegálně podniká, nemá na to licenci a neplatí daně. Takže žádné ohrožení svobody internetu. Je to nesmysl."
Naposledy upravil Kalibr dne 05 led 2017 (čtv), 11:05, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar
Kalibr
Předseda sdružení
Předseda sdružení
 
Příspěvky: 1947
Registrován: 03 kvě 2004 (pon), 16:31
Bydliště: Žešov 117

Re: Loterijní zákon- Fakta

Příspěvekod Kalibr » 05 led 2017 (čtv), 11:04

Od rána zjišťuji na ministerstvu, kde a jak se dostaneme k seznamu nepovolených serverů...

Hurá tak 14 přepojení zabralo a dokonce jsem hovořil s tvůrcem metodického pokynu, který bude zveřejněn v průběhu příštího týdne..

V tomto pokynu bude několik způsobů jak zamezit přístup a který si zvolíme bude na nás, všechny budou "správně"

Jinak seznam nepovolených her bude vydán nejdříve v průběhu dubna, května..

Předchozí příspěvek popisuje jak bude vše probíhat legislativně a je totožný s vyjádřením ministerstva.

Konec hlášení.
P.
Uživatelský avatar
Kalibr
Předseda sdružení
Předseda sdružení
 
Příspěvky: 1947
Registrován: 03 kvě 2004 (pon), 16:31
Bydliště: Žešov 117

Re: Loterijní zákon- Fakta

Příspěvekod catman » 07 led 2017 (sob), 21:48

Dovolil jsem si barevně označit to, co je pro nás podstatné.... Jen aby se nenašel později magor, co bude vyžadovat 100% neprodyšnost = filtrování na aplikační vrstvě, o které AB mluvil (modrá věta). Prosím, doplň tam ještě zdroj, odkud jsi tu informaci kopíroval, kdybychom to někdy museli použít jako oporu. Díky
Uživatelský avatar
catman
Správce sítě PVfree.net
Správce sítě PVfree.net
 
Příspěvky: 12213
Registrován: 10 dub 2004 (sob), 21:21
Bydliště: Špály 2

Re: Loterijní zákon- Fakta

Příspěvekod Kalibr » 16 led 2017 (pon), 17:27

Uživatelský avatar
Kalibr
Předseda sdružení
Předseda sdružení
 
Příspěvky: 1947
Registrován: 03 kvě 2004 (pon), 16:31
Bydliště: Žešov 117

Re: Loterijní zákon- Fakta

Příspěvekod morpheus » 17 led 2017 (úte), 15:26

Údaje ze Seznamu budou zveřejňovány v otevřeném a strojově čitelném formátu, a to ve formě dokumentu .pdf s textovou vrstvou.
labůžo, proč to dělat jednoduše...


Adresy internetových stránek, na nichž je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b) ZHH, budou identifikovány doménovým jménem, a to doménou I. a II. řádu a budou tedy zveřejňovány v následující podobě:

domenadruhehoradu.domenaprvnihoradu
Příklad: nepovolenainternetovahazardnihra.cz

Je však možné zvolit pouze takové řešení, jehož použitím nedojde k zablokování obsahu domén jiných držitelů. S ohledem na uvedené je nutné vyloučit použití blokování na úrovni IP adres.

bet-at-home.co.uk
Uživatelský avatar
morpheus
Kontrolor sdružení
Kontrolor sdružení
 
Příspěvky: 3795
Registrován: 16 srp 2005 (úte), 9:41

Re: Loterijní zákon- Fakta

Příspěvekod catman » 21 led 2017 (sob), 8:30

morpheus píše:Údaje ze Seznamu budou zveřejňovány v otevřeném a strojově čitelném formátu, a to ve formě dokumentu .pdf s textovou vrstvou.
labůžo, proč to dělat jednoduše...
bet-at-home.co.uk


Nemluvě o tom, že ta stránka je občas nedostupná - prohlížeč timeoutuje...

Nás se ale tento zákon prakticky netýká, pokud se budeme striktně držet ustanovení, že Poskytovatelem je registrovaná právnická osoba s oprávněním podnikat v telekomunikacích, resp. osoba, která by registrovaná měla být a i když není, fakticky podnikatelské služby poskytuje.
Uživatelský avatar
catman
Správce sítě PVfree.net
Správce sítě PVfree.net
 
Příspěvky: 12213
Registrován: 10 dub 2004 (sob), 21:21
Bydliště: Špály 2


Zpět na Organizace a řízení

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků